Červená kniha

Zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga.

Kontakty

Napište nám:
marketing@portal.cz 

Nakladatelství Portál:
Klapkova 2, 182 00  Praha 8
tel.: 283 028 111
www.portal.cz
www.facebook.com/nakladatelstvi.portal

Objednávky knih:
Portál, s.r.o., obchodní oddělení
Klapkova 2, 182 00  Praha 8
tel.: 283 028 202 – 203
e-mail: obchod@portal.cz
http://obchod.portal.cz/cervena-kniha/
http://obchod.portal.cz/cervena-kniha–ctenarska-edice/