Červená kniha

Zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga.

Aktuálně

Chystá se nové vydání Červené knihy!

Výtisky prvního vydání Červené knihy jsou již dávno beznadějně rozebrané, a proto chystá nakladatelství Portál nové vydání Červené knihy. Toto zásadní dílo, které ale bylo poprvé publikováno až roku 2009 a které znalci nazývají „klíčem“, nebo dokonce „nukleárním reaktorem“ Jungova díla, se v knihkupectvích znovu objeví v květnu 2016.

Na veletrhu Svět knihy ve dnech 13. – 15. května 2016 bude kniha k dostání s výraznou slevou 20%.

William McGuire, R. F. Hull (eds.): Rozhovory s C. G. Jungem

„Srozumitelnější „light“ verzi Jungova díla, ale i mistrova omezení a slabosti či například jeho znechucení rádiem, jazzem a televizí, to vše poznáme v knize Rozhovory s C. G. Jungem,“ říká ve své recenzi Tomáš Feřtek.

Rozhovory z let 1933–1961 jedinečným způsobem zachycují vývoj osobnosti C. G. Junga a jeho ducha. Soubor tvoří zhruba 20 interview pro noviny, časopisy, rozhlas i televizi. Obsažen je i rozhovor s Johnem Freemanem pro televizní stanici BBC, jenž proslul tím, že se v něm Jung svou slavnou větou „Nemusím věřit, ale vím“ vyjadřuje k víře v Boha. Jung v rozhovorech např. popisuje svůj vztah s Freudem a postoj ke klasické psychoanalýze, vyjadřuje názory na válečnou a poválečnou dobu (včetně odkazů na Československo), na německou mentalitu, odpovídá na obvinění, že kolaboroval s nacismem, vysvětluje základní alchymické koncepty, pojem archetypu či téma osobnostní typologie, zmiňuje se o své rodině. Rozhovory umožňují nahlédnout do způsobu, jakým Jung komunikoval, a odhalují informace, které se jinak v jeho knihách či statích hledají jen těžko.

Čtěte i další recenze knihy.

Čtěte ukázku z knihy.

Objednávejte zde.

Aniela Jaffé: Vzpomínky / Sny / Myšlenky C. G. Junga


C. G. Jung se na sklonku svého života uvolil na naléhání přátel k tomu, že se svou spolupracovnicí a sekretářkou Anielou Jaffé napíše svou duchovní autobiografii. Stanovil si jedinou podmínku: kniha bude moci vyjít až po jeho smrti. Jungovy Vzpomínky, sny, myšlenky líčí jeho nejosobnější prožitky, jež ho od nejútlejšího dětství osudově vedly k hlubokému zkoumání skutečnosti duše a staly se úhelnými kameny jeho rozsáhlého vědeckého díla. Stěží existuje lepší úvod do Jungova duchovního světa a jeho analytické psychologie, než je právě tato kniha, jež se stala bestsellerem a dočkala se desítek vydání i překladů.
Objednávejte zde.

Verena Kast, Ingrid Riedel (eds.): Vybrané spisy C. G. Junga

C. G. Jung ve svých spisech předložil komplexní obraz člověka a rozvinul celistvou koncepci procesu uzdravení. Podle renomovaných jungovských analytiček Vereny Kastové a Ingrid Riedelové je v Jungově díle centrální pojetí tvořivé dimenze, stávání se a rozvoje, jež je vlastní každé existenci. Má-li člověk, byť jen v nepatrné míře, přístup k této tvořivé dimenzi, může docházet k jeho růstu. Proto se Jung vztahuje tak často k sebeúzdravným silám v člověku a k jeho zdrojům. S tímto ohledem editorky vybraly zásadní a dobře srozumitelné Jungovy texty (např. Analytická psychologie, O vztahu psychoterapie k duchovní péči, Cíle psychoterapie atd.), které již celým generacím psychoterapeutů poskytují praktická vodítka pro jejich práci.
Objednávejte zde.

Carl Gustav Jung: Červená kniha – čtenářská edice

Vyšla 17. října 2013.
Červená kniha zaznamenala od prvního vydání v r. 2009 celosvětový úspěch a řadu mutací v mnoha jazycích. Stejně populární jako velkoformátová kniha v podobě středověkého foliantu s Jungovými vlastnoručními kresbami je ve světě její čtenářská edice, která obsahuje pouze text bez grafického doprovodu, který ovšem o to víc vyniká svou profétickou silou obraznosti a jazykové barevnosti.
Objednávejte zde.

Sonu Shamdasani: C. G. Jung – Život v knihách

Vyšlo 18. října 2013.
Čtyři roky po vydání Jungovy Červené knihy vydalo nakladatelství Norton obsáhlý ilustrovaný komentář k Jungovu životopisu na pozadí jeho četby. Kniha vychází z unikátních, dosud nezveřejněných Jungových rukopisů a z faksimile knih z Jungovy knihovny, které zakladatele hlubinné psychologie provázely po celý jeho tvůrčí život a které mu byly inspirací při promýšlení psychologických a filozofických koncepcí. Znovu se setkáme s ukázkami z tzv. Černých knih a z Červené knihy, s knihami, které Junga vedly ke studiu nevědomí, s texty gnostickými a alchymickými i s klasickými rukopisy orientální moudrosti.

Objednávejte zde.

Jolande Jacobi: Psychologie C. G. Junga

Psychologie C. G. Junga poprvé vychází v češtině (21. února 2013). Jungova žákyně a jeho nejbližší kolegyně Jolande Jacobi si předsevzala, že názorně a zhuštěně představí základní pojmy Jungovy psychologie a myšlení. Kniha vyšla v prvním vydání v roce 1940 a byla několikrát přepracována a aktualizována. Už přes sedmdesát let platí za klasické a kanonické dílo analytické psychologie, o němž se vyjádřil sám C. G. Jung takto: „Předložená práce vychází vstříc všeobecné potřebě, jíž jsem já sám dosud neuměl dostát: přání po stručném představení základních rysů mého psychologického myšlení. Paní dr. Jacobi se tohoto úkolu zhostila s úspěchem a zdařil se jí šťastný výklad oproštěný od balastu detailních poznatků. Tím vznikla synopse, která obsahuje všechno podstatné.“

Jolande Jacobi (1890–1973) se narodila v Maďarsku, část života prožila ve Vídni a v Curychu. Stala se přední žákyní C. G. Junga a u odborné veřejnosti jeho zásadní interpretkou.

Objednávejte zde.

Orbis Pictus – taneční představení na motivy Červené knihy

Orbis Pictus, jehož prvotní inspirací byla Červená kniha od Carla Gustava Junga, je představení choreografů Lenky Bartůňkové a Michala Záhory. Vzniká v produkci Nanohach a premiéru bude mít 27. listopadu v pražském Divadle Ponec.

Rozsáhlý Jungův deník plný snových ilustrací se přetváří v duet obrazů na motivy života, jeho průběhu a jeho smyslu: „Chvíle, která je mým životem a obrazem mého světa.“

Dvojice choreografů a tanečníků představila Orbis Pictus a tvůrčí cestu k němu v Českém rozhlase.

Poslechněte si záznam rozhovoru: http://www.rozhlas.cz/mozaika/divadlo/_zprava/orbis-pictus-tanecni-predstaveni-na-motivy-z-junga–1134043.

Tajemství Červené knihy C. G. Junga – beseda

Na veletrhu Svět knihy 2012 se uskutečnila beseda o Jungově Červené knize. O hlavních tématech – co skrývá Červená kniha a proč směla být vydána až po 90 letech od napsání – debatovali Mgr. Martin Skála, zřizovatel a provozovatel střediska hlubinné psychologie Psychopompos, a PhDr. Zdeněk Jančařík, šéfredaktor Portálu. Prohlédněte si fotografie z akce.

beseda1 beseda1 beseda1

Červená kniha C. G. Junga oceněna

Červená kniha C. G. Junga získala Literární cenu České neurofarmakologické společnosti za vynikající překladatelský počin. Cenu převzal 4. 1. 2012 šéfredaktor Portálu Zdeněk Jančařík. Obvykle jsou oceňována díla domácích autorů, jen výjimečně je ocenění uděleno rovněž za vynikající počin překladatelský nebo ediční. Literární cena ČNPS je vyhlašována vždy v lednu při příležitosti pravidelných Česko-slovenských psychofarmakologických konferencí v Jeseníku. Více zde.

Film Nebezpečná metoda v českých kinech již 26. 1. 2012

The Dangerous Method. Film o vztahu Carla G. Junga, Sigmunda Freuda a Sabiny Spielreinové. Premiérově uveden na filmovém festivalu v Benátkách v září 2011. Do českých kin distribuuje Bontonfilm. Režir David Cronenberg, v hlavních rolích Keira Knightley, Viggo Mortensen a Michael Fassbender. Více na http://www.csfd.cz/film/275050-nebezpecna-metoda/videa/.

Život mezi Jungem a Freudem

Život mezi Jungem a Freudem je životopisem Sabiny Spielreinové, osudové ženy C. G. Junga. Jungova milenka i žákyně, jedna ze zakladatelek dětské psychoanalýzy i příčina sporů Junga s Freudem. Strhující příběh vyšel 1. září knižně v Portálu a 2. září se v Benátkách konala premiéra filmu D. Cronenberga Nebezpečná metoda natočeného na motivy vztahu Spielreinové, Junga a Freuda.
Objednávejte zde.

Červená kniha je opět k dostání – dotisk vyšel 28. března 2011.

Výstava Červené knihy v Curychu

V podzemí zbrusu nové galerie muzea Rietberg v Curychu najdete zajímavou výstavu k Červené knize. Více informací a dojmy z výstavy najdete na
http://www.cervenakniha.cz/?page_id=15#curych

Červená kniha vede TOP 10

Červená kniha C. G. Junga ovládla říjnový a listopadový žebříček 2010 nejprodávanějších odborných knih v knihkupectvích a e-shopu Portál.

Červená kniha na 4. místě žebříčku SČKN

Červená kniha C. G. Junga dál dobývá žebříčky prodejnosti. Ve 43. týdnu (25. – 31. 10. 2010) se umístila na 4. místě žebříčku SČKN v sekci naučná literatura.

Sonu Shamdasani navštívil Prahu

21. 10. 2010 přijel do Prahy na pozvání nakladatelství Portál editor Červené knihy, britský historik Sonu Shamdasani.

21. 10. 2010 se zúčastnil odborného sympozia Českomoravské psychologické společnosti k českému vydání Červené knihy

Fotografie z akce:

22. 10. 2010 se konala tisková konference k českému vydání Červené knihy

Fotografie z akce: